In English

Development of a nonlinear mechatronic cube - The jumping and balancing cube

Erik Bjerke ; Björn Pehrsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX011/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-22. Den ändrades senast 2016-03-22

CPL ID: 233543

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek