In English

Sample quality and disturbance in soft marine clay. A comparative study of the effects from using two different sized piston samplers

David Palmquist ; Robert Lanzky
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:119, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: clay, disturbance, sample quality, piston sampler, shear strength, preconsolidation pressurePublikationen registrerades 2016-03-17. Den ändrades senast 2016-03-17

CPL ID: 233364

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek