In English

Effectiveness of evasive manoeuver assist function for different driver skills

Prashant Lokur
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX006/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-17. Den ändrades senast 2016-03-17

CPL ID: 233352

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek