In English

Mobile schools for tribal villages - A conceptual study for transportable structures in rural Odisha, India

ATTE KIIANEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-10. Den ändrades senast 2016-03-10

CPL ID: 233038

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek