In English

Identifying the risks and opportunities for development projects with suppliers

Siros Jahanfar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:001, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-10. Den ändrades senast 2016-03-10

CPL ID: 233017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek