In English

Improving hygiene and comfort in public rest rooms. Development of a sanitary bin for SCA Tissue Europe

Linda Knuutinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23299

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek