In English

Millimeter-wave microstrip-to-groove gap waveguide transition for use in gap-waveguide-integrated grid amplifiers and antenna arrays

Alhassan Aljarosha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX010/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-08. Den ändrades senast 2016-09-19

CPL ID: 232903

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek