In English

Energy management for a tractor and semitrailer combination using control allocation

Robert Hjelte Ulmehag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX005/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-08. Den ändrades senast 2016-03-08

CPL ID: 232900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek