In English

Recurrent neural networks with long short-term memory for control of hand prosthesis with SEMG

Martin Holder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-08.

CPL ID: 232899

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek