In English

Influence of shrinkage strain in prediction of crack widths using different calculation methods

Emmanuel Obiadada Okoye
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Crack width, shrinkage strain, steel stressPublikationen registrerades 2016-03-07.

CPL ID: 232838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek