In English

MEAT MEETS URBAN LIFE - A conceptual building investigation hoe to shape the modern conscious meat consumers

PIA LARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-07. Den ändrades senast 2016-03-07

CPL ID: 232834

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek