In English

Scheduling of a stacker crane system - A comparison of solution methods from OR, CP and AI

Fredrik Hagebring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX004/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-03.

CPL ID: 232724

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek