In English

MD407 – En ARM-baserad laborationsdator för utbildning

Fredrik Östman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 44 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med projektet är att ta fram en laborationsdator baserad på en 32-bitars ARM-processor. Denna skall främst vara avsedd till att användas för undervisning kring maskinorienterad programmering. Ett nytt system behövs för att ersätta bentlig laborationsutrustning som i dag används i ertalet elektronik-relaterade kurser på Chalmers. I dagsläget används olika plattformar i de kurser som hålls och förhoppningen är att en ny plattform skall kunna ersätta dessa med en gemensam lösning. Roger Johansson påbörjade under 2013 arbetet med att ta fram en kravspecikation för den nya utrustningen. Arbetet med att konstruera prototyper och montera dessa har pågått under 2013 och 2014, allt arbete är utfört på Chalmers under handledning av Roger. Resultatet av arbetet är en färdig prototyp som är redo att funktionstestas. Om tester visar att allt fungerar som det ska så kommer plattformen med stor sannolikhet integreras i undervisningen och användas under laborationer. Systemet kan kompletteras med expansionsmoduler vilket innebär att det kan kompletteras för att fungera nya laborationer samt som en grundenhet vid exjobb och projekt. Utvecklingen av plattformen har skett framförallt med fokus på att ta fram stabil hårdvara som är både elektrisk och mekanisk lämpad för sitt syfte. Detta innebär att ingen mjukvara är inkluderad i arbetet. Kravspecikation, elektriska scheman och översikt av prototyp är bifogade i slutet av rapporten.Publikationen registrerades 2016-03-01.

CPL ID: 232582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek