In English

Brandsäkert byggande i framtidens samhälle - Att bygga höga hus i trä

Fireproof construction in the future society - Building high-rise buildings of wood

Hannah Ahrens ; Fredrik Bergfeldt ; Nanette Cronemyr ; Emelie Hällerstål
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Sammanfattning Huvudsyftet med rapporten har varit att undersöka om det i framtiden kommer vara möjligt att i Sverige bygga brandsäkra bostadshus i trä med fler än åtta våningar. Ämnet är relevant på grund av en ökande urbanisering och samhällets växande intresse för miljötänk. Detta kan leda till att det i framtiden byggs fler höghus i städer och på grund av miljömedvetenhet kan fler av dessa komma att byggas i trä. Då trä är ett brandbenäget material är det viktigt att frågor inom brandsäkerhet besvaras för att höghus i trä ska kunna byggas. I rapporten ges en bakgrund till brand, trä som byggmaterial och vilka aspekter som kan vara avgörande vid valet av stommaterial. Bakgrundsinformation i kombination med en genomförd undersökning om höghus och dess framtida utveckling har legat till grund för slutsatser och diskussion. Rent tekniskt tyder rapporten på att det är möjligt att bygga höghus i trä med fler än åtta våningar. Det som bromsar utvecklingen är dock brandsäkerheten, för att uppnå ställda brandkrav blir kostnaderna höga och genomförandet svårare. Efter utförd studie har det framgått att personer med allmän kunskap inom ämnet brand kan tänka sig att bo i trähöghus medan yrkeskunniga är mer skeptiska. För att det i framtiden ska bli ett hållbart koncept så måste de boende garanteras brandsäkerhet, vilket kan göras genom skärpta och tydligare brandkrav. Idag verkar det inte vara lönsamt att bygga högre än åtta våningar på grund av de ökade brandkraven. Att bygga lägre hus, upp till åtta våningar är dock genomförbart och byggnation av dessa hus ser ut att öka i framtiden.Publikationen registrerades 2016-02-25. Den ändrades senast 2016-02-25

CPL ID: 232477

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek