In English

Optimering av en gaskromatografisk tandem-masspektrometrisk metabolomikmetod för cerebrospinalvästska med tillämpning relaterat till Alzheimers sjukdom

Optimization of a gas chromatography tandem mass spectrometric metabolomics method for cerebrospinal fluid with applications related to Alzheimer’s disease

Xuan Vänerlöv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 35 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I detta experiment har gaskromatografi använts för att separera analyterna i cerebrospinalvätska och sedan har masspektrometri används innehållande en trippel kvadrupol som körts i MRM-läge parallellt med fullt skanningsläge. För att Multiple Reaction Monitoring MRM skulle kunna användas var parametrar tvungna att optimeras från de standarderna som sedan skulle analyseras i provet. Standarderna som optimerades var ett urval metaboliter till en metod relaterat till diabetes samt hjärnans signalsubstanser dopamin, serotonin, epinefrin, gamma-aminobutyric acid (GABA) och acetylkolin. Metoden som användes var en befintlig metod utformad för plasmaprover som modifierades för att passa cerebrospinalvätska. Den modifierade metoden med de tillagda substanserna testades och utvärderades sedan. Dopamin, serotonin, GABA och epinefrin kunde optimeras för MRM-läge och dopamin och GABA kunde ses i cerebrospinalvätska. Vid utvärdering av metoden hade majoriteten av metaboliterna tillräckligt hög reproducerbarhet för att inkluderas i metoden. Slutsatsen som drogs var att gaskromatografi med en masspektrometer innehållande en trippel kvadrupol var lämplig till metoden för cerebrospinalvätska. Metoden kan appliceras vid undersökning av olika sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och tas därför upp som ett omfattande kapitel i rapporten.

Nyckelord: Nyckelord: Gaskromatografi, tandem-masspektrometri, trippel kvadrupol, Alzheimers sjukdom, cerebrospinalvätska, metabolomik, Multiple Reaction Monitoring (MRM)Publikationen registrerades 2016-02-25. Den ändrades senast 2016-02-25

CPL ID: 232461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek