In English

Evaluating Comfortable Driving - Three case studies on driver's behaviour in different driving situations

Eirini Chatzopoulou ; Aikaterini Vlassopoulou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-23. Den ändrades senast 2016-02-23

CPL ID: 232342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek