In English

Proposing a tool for assessment of innovation capabilities through a case study at Ericsson

Anton Holm ; Björn Sjölander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 102 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:104, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-22. Den ändrades senast 2016-02-22

CPL ID: 232292

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek