In English

Allokering av symmetriska toleranser i komplexa sammansättningar

Tomas Hermansson ; Johan Lööf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-13. Den ändrades senast 2017-01-27

CPL ID: 23229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek