In English

Directed methylations using C-H activation - applications on druglike molecules

Johanna Abrahamsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-18.

CPL ID: 232191

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek