In English

From function to product - Development of the user experience for an electric delivery vehicle

Patrik Andersson ; Tobias Adolfsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-18. Den ändrades senast 2016-02-18

CPL ID: 232175

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek