In English

RESEARCHING NATURE INFLUENCED DESIGN - A new building in Högdalen industrial area

Viktoria Ernstsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-17. Den ändrades senast 2016-02-17

CPL ID: 232151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek