In English

Covered Timber Pedestrian Bridges - 3D-modelling and analysis of connections

ANITA OSHALIM ; MALIN STJERNEMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Covered timber bridge, Timber engineering, Connection design, Rotational stiffness, Structural analysis, Abaqus.Publikationen registrerades 2016-02-17. Den ändrades senast 2016-02-17

CPL ID: 232112

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek