In English

Leaching and recovery from MSWI fly ash

Taha Haider Khan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: MSWI, ashes, fly ash, incineration, pH.Publikationen registrerades 2016-02-16. Den ändrades senast 2016-02-16

CPL ID: 232096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek