In English

Eye Tracking as an Evaluation Tool of Perceived Quality in Cars

Anton Hellåker ; Mikael Callenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-15. Den ändrades senast 2017-05-15

CPL ID: 232026

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek