In English

Validation of the digital human model RAMSIS in relation to hand-reach capability

Benjamin Cordes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-12.

CPL ID: 231955

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek