In English

Sensory bath - thrilling and calm encountering in a vertical bath experience

Camilla Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-11. Den ändrades senast 2016-02-11

CPL ID: 231932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek