In English

Salmon off the grid - visitors centre Is it possible to re-assemble the Norwegian salmon farming industry?

Johan Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-11. Den ändrades senast 2016-02-11

CPL ID: 231931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek