In English

Chromium evaporationand oxidation on a mechanically deformed nano-coated interconnect steel

Nikolaos Ionnis Mertzidis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-11. Den ändrades senast 2016-02-11

CPL ID: 231925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek