In English

High Temperature Oxidation of Mo(Si,Al)2 composite in reducing atmosphere

Maria Fornmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-11. Den ändrades senast 2016-02-11

CPL ID: 231924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek