In English

Exploring he current utilization of non-financial performance measurements with a focus on customer satisfaction measurements

Andrea Birch-Jensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:123, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-10. Den ändrades senast 2016-02-10

CPL ID: 231876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek