In English

The interpretation of modern residential architecture in Belgrade, Serbia in the period between the World wars

Marko Soskic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-08.

CPL ID: 231821

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek