In English

Connected - Investigations on city landscape and space in between buildings

Joanna Sieradzka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-08. Den ändrades senast 2016-02-08

CPL ID: 231817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek