In English

Values from using a user-centered methodology in a large organization - A project at Volvo Trucks

Roger Khouri ; Marko Tesanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 59 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:122, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-01. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 231553

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek