In English

Value Proposition Design for Medical Device Related Pressure Ulcer Prevention Solutions

Xuebo Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 48 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:118, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-01. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 231552

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek