In English

User involvement in the early stages of digital creative content development - A case study of digital creative industries

Sveinn Magnusson ; Oscar Lund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 62 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:114, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-01. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 231551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek