In English

Proposing an integrative model and complementary mindset for idea evaluation

Simon Andersson ; David Wadenbäck Hellman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 98 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:113, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-01. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 231550

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek