In English

Entering New Territory Adapting the NPD process for Diversification in the Chemical Industry

Olof Wändahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 59 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:100, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-02-01. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 231549

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek