In English

Identification of sanitation solutions for the Cochabamba region, Bolivia

Felicia Bjersing ; Robin Borg ; Teresia Börjesson ; Baltzar Linde ; Charles Löwenström ; Marina Mossberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Sanitation, Water, Open defecation, Bolivia, Health, Multi Criteria Analysis, Dry toilet, SewerPublikationen registrerades 2016-01-28. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 231466

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek