In English

A modeling framework for resolving non-linear infrared absorbation in an FTIR cell

Axel Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-26. Den ändrades senast 2016-01-26

CPL ID: 231329

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek