In English

Investigation of ultra high pressure size exclusion columns and chromatographic parameters for polymer characterization

Amanda Västernäs
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-25. Den ändrades senast 2016-01-25

CPL ID: 231248

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek