In English

Geometry Assurance Integration in Current Development Process at Volvo Group Truck Technology

Sai Amruth Sabbisetti L Manikanta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-20. Den ändrades senast 2016-02-05

CPL ID: 230999

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek