In English

Cellular recognition of nanosized surface enhanced electromagnetic fields

Adrian Ott
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-20. Den ändrades senast 2016-01-20

CPL ID: 230996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek