In English

Investigation of the heat efficiency of a primary reformer at an ammonia plant in Indonesia

Pontus Norell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-20. Den ändrades senast 2016-01-20

CPL ID: 230980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek