In English

Implications of time-space constraints in construction sites

Petros Zeglis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 146:2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: time-space conflicts, constraints, scheduling, resource demandPublikationen registrerades 2016-01-19. Den ändrades senast 2016-01-19

CPL ID: 230900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek