In English

URBAN FOREST - A scout cabin in the city that strengthens the connection between youngsters and nature

Jenny Folke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-14. Den ändrades senast 2016-01-14

CPL ID: 230642

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek