In English

Evaluation of signal processing and pattern recognition for simultaneous myoelectric prosthetic control

Tanuj Kumar Aluru ; Ali Fouad Majeed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX077/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-13.

CPL ID: 230554

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek