In English

Modellering av den elektriska potentialen hos enstaka neuroner

Oscar Jonsson ; Henrik Norström ; Simon Ovesen ; Hilda Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-01-13. Den ändrades senast 2016-01-13

CPL ID: 230542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek