In English

Modellering av den elektriska potentialen hos enstaka neuroner

Oscar Jonsson ; Henrik Norström ; Simon Ovesen ; Hilda Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]