In English

From Modular Forms to Crystals and Beyond

August Ekman ; Simon Nilsson ; Johan Silvermo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-01-13. Den ändrades senast 2016-01-13

CPL ID: 230541

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek