In English

Development of a calibration approach for the analysis of the passive sampler Chemcatcher with the use of Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)

Vasileios Samaras
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:79, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23044

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek