In English

Algorithms for an adaptive acoustic vehicle alerting system

Payam Chehrazi ; Amar Shati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX011/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-12.

CPL ID: 230411

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek